Tjänster & Arbetssätt

kreativt och styrkebaserat

FutureByMe's program bygger på ett unikt, interaktivt och styrkebaserat arbetssätt
Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för skolor som stärker samverkan mellan skola och näringsliv för en bättre arbetslivsanknytning utifrån just era behov. FutureByMe's program riktar sig till åk 6-9 och gymnasiet.  Vi stärker både elevhälsoteamet och studie -  och  yrkesvägledaren samt bidrar till skolans värdegrundsarbete. Det skräddarsydda dialogmaterialet kan integreras i de flesta teoretiska ämnen.
Våra program
-Dialogprogrammet för åk 8 och 9 samt gymnasiet inom 5 områden:
Våra drömmar om framtiden, Vårt engagemang, Våra styrkor och egenskaper, Vi  och vår omvärld samt Agera
-Tilläggsworkshops för åk 8 och 9, gymnasiet : Pepptalk, intervjuträning, inför och efter PRAO/Extra jobb, privatekonomi, entreprenörskap, kreativitet och innovation.
-Mina egenskaper och drömmar för åk 6 och 7 Mina styrkor och egenskaper,
Sociala medier och min omvärld, 
Mina drömyrken, 
Kamratskap och min hälsa
-Kick off och Ledarskapsutbildning för lärare och rektorer  :
Att äga klassrummet,
Mitt kommunikativa ledarskap,
Det tillitsfulla ledarskapet Teamduken - hur skapa framgångsrika team?
Tillsammans bygger vi en ljusare framtid!
Kontakta oss på info@futurebyme.se eller via kontaktformuläret.
Kreativt arbetssätt : Dialogmaterial
Vi tror på att förändring och välmående skapas inifrån där både hjärna och hjärta får vara med i drömmarna om den egna framtiden. Vårt specialdesignade dialogmaterial utgår från att skapa nyfikenhet, reflektion och handlingskraft.
Vi arbetar främst inom 5 olika områden som bearbetar ämnena Framtid, Engagemang, Möjligheter, Mitt unika jag samt Agera. Våra interaktiva workshops kombineras med Dialogduk, kortare inspirationsföreläsning. I materialet tränas elevernas lyhördhet och samarbete i ett lättsamt format, där uppgifternas variationsrikedom säkerställer att koncentrationen bibehålls.
Eleverna ökar sin självkännedom, får insikt om ett mångfacetterat arbetsliv och entreprenörskap, vilket inspirerar eleverna till olika vägval. Målet är att varje elev ska våga drömma och sätta upp egna mål för sin unika framtid, vilket skapar motivation och ansvarstagandet för skolarbetet.