Skola

Inspirera och motivera i samverkan med näringslivet

Genom nya arbetssätt stärker vi eleverna och höjer motivationen
FutureByMe erbjuder olika möjligheter för skolor som vill stärka sin samverkan med näringslivet. Vi har ett brett nätverk och flera års erfarenhet av att arbeta med samverkansprojekt inom skolan.
I nära samverkan med näringslivet ökas elevernas förståelse för vad som krävs och erbjuds på arbetsmarknaden, vilket bidrar till att öka elevernas studiemotivation. Kontakterna med arbetslivet fångar elevernas intresse, visar dem att de unga efterfrågas och att det finns många yrkesalternativ när de väl fullföljt sin utbildning.
Varje tid strävar att skapa den skola som passar samhällets krav. Idag ställs krav på att utbilda för entreprenörskap, kreativitet och livslångt lärande. Dagens skola behöver även utbilda för yrken som vi ännu inte känner till, vilket innebär att det blir ännu viktigare att hitta nya arbetssätt.
Tillsammans kan vi inspirera och driva utveckling!
Kontakta oss på info@futurebyme.se eller via kontaktformuläret.