Näringsliv - Bli Partnerföretag

En hållbar väg till rätt kompetens och ett bättre samhälle

Vi arbetar styrkebaserat och tror på att välmående ger positiva resultat
FutureByMe är en idébärande organisation som stärker elevers motivation för en positiv utveckling. Vår metod stärker eleverna i tron på deras förmågor, inspirerar till nya
insikter och möjligheter genom interaktiva arbetsmetoder och i samverkan med näringslivet.  
FutureByMe erbjuder inspirerade föreläsningar, coaching samt utbildning för lärare och rektorer och workshops som bygger på en engagerande och involverande dialogmetodik.
Vi vill dela med oss av vårt engagemang, kunskap och breda nätverk inom näringslivet samt mångåriga erfarenhet av att arbeta med dialog och samverkansprojekt.

Kontakta oss på info@futurebyme.se eller via kontaktformuläret.
Katarina Barter
Katarina är grundare av FutureByMe. Hon har mångårig erfarenhet som VD och ledare av idéburna ideella organisationer såsom Franska Handelskammaren och Väsby Promotion där samverkan varit en framgångsfaktor.
Katarina har under många år föreläst, modererat och arbetat engagerat med samverkan skola/näringsliv och kommun.
Lena Persson
Lena är beteendevetare och har gedigen erfarenhet som ledare och kunskap inom bland annat HR och kommunikation.
Lenas specialistområde är dialogmetodiken som ligger till grund för hennes arbete inom hållbar organisationsförändring, processledning samt utveckling av grupper och individer.
Sanna Martin
Sanna är sångerska, skådespelerska, speaker och skribent.
Sanna har en bred kunskap om uttryck, retorik och kommunikation, och hyser ett passionerat intresse för att krama ur det bästa ur oss alla som talare, oavsett vilken arena vi är aktiva på.