Näringsliv - Bli Partnerföretag

En hållbar väg till rätt kompetens och ett bättre samhälle

Vill ditt företag engagera sig för välmående elever och verka för långsiktig kompetensutveckling?
Vi vet att näringslivet vill engagera sig för att bidra till ett bättre samhälle samtidigt som utmaningarna att hitta rätt arbetskraft är ett av dagens största tillväxthinder.
Hur ska kompetensförsörjningen se ut i framtiden då många elever inte når kunskapsmålen
Hur ska vårt samhälle se ut då psykisk ohälsa ökar i alarmerande fart bland unga och stress är ofta förekommande?
Den nya generationen ställer också andra krav på sitt arbete och möts vi och lär av varandra så kan vi skapa en hållbar arbetsmarknad och ett bättre samhälle.
Genom att engagera sig genom FutureByMe kan ditt företag bidra till att både unga växer och utvecklas samt att bolagets interna kunskap, om vad de unga efterfrågar, ökar. Ditt företag kan därmed få en hållbar utveckling och samtidigt bli ännu mer attraktiv för morgondagens arbetssökande.
Vill du bli ett partnerföretag, inspirera unga eller engagera dina medarbetare, kontakta oss
för mer information om hur ditt företag kan göra skillnad!
Kontakta oss på info@futurebyme.se eller via kontaktformuläret.
Våra partnerföretag