Kommun

En attraktiv skolkommun skapar inflyttning och framtidstro

Att alla når målen bidrar till trygga, men även stolta, invånare och företag samt en attraktiv plats att bo på.
Kommunerna har en viktig roll som huvudmän för skolan och för att skapa ett bra samhälle där alla får utvecklas och må bra. FutureByMe arbetar för att öka välmåendet bland ungdomar, minska stressen samt höja motivationen. Det gör vi genom ett skräddarsytt material som ger utrymme för dialog och reflektion och dessutom kan integreras i de flesta teoretiska ämnen.
Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. För eleverna är kontakten med näringslivet ovärderlig för att få insikter om vilka förväntningar, som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan, och vilka möjligheter som finns.
Ett samarbete med FutureByMe innebär en samverkan med det lokala näringslivet, inspirerade föreläsningar, workshops som bygger på en engagerande dialogmetodik för alla skolor i kommunen
Tillsammans kan vi arbeta för välmående elever med stark framtidstro i din kommun!
Kontakta oss på info@futurebyme.se eller via kontaktformuläret.