FutureByMe
stärker eleven i tron på sin 
förmåga att
skapa en ljus framtid


Vi arbetar med skolutveckling, hållbarhet och
samverkan och erbjuder:
  • Skolan – ett komplement och stöd till  elevhälsoteamet och SYV.
  • Kommuner –  en möjlighet till  fler framgångsrika skolor  som bidrar till trygga men även stolta invånare och företag samt ett stärkt platsvarumärke.
  • Näringslivet – en chans att bidra till ett bättre samhälle, stärka sitt varumärke och bli en mer attraktiv arbetsgivare för morgondagens arbetssökande.
  • Elever – att på ett mycket engagerande sätt, reflektera och sätta egna ord på sina tankar och drömmar om framtiden samt stärka sin självkänsla.
Höjer motivationen
Minskar stressen
Skapar insikt och förståelse
Stärker självkänslan
Lyfter styrkor och gemenskapen
Synliggör möjligheter
Vi lyfter elevers styrkor och synliggör nya möjligheter!
Vi lyfter varje elevs unika kunskaper och egenskaper . Vi ser välmående som en väg till en positiv utveckling och motiverar till framgång.
FutureByMe erbjuder inspirerade föreläsningar, coaching samt utbildning och workshops som bygger på en
engagerande och involverande dialogmetodik.